top of page
Ekran Resmi 2021-01-15 02.48.57.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Merve GÜLERYÜZ ÇOHADAR/ Architect (M.arch.)- Yüksek Mimar

 

EN: Born in İstanbul (1986). Graduate of Yeditepe University Department of Architecture (2009). Master degree from SCI-ARC in Istanbul Kültür University (2013). Recently, studying in Phd.  Have articles about city and architecture in various sectoral publications. Continuing her professional work as a partner of Balvin Construction and Merve Güleryüz Architects since 2011.

 

TR: 1986 yılında, İstanbul'da doğdu. 2009 yılında Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümünden Onur Derecesi ile mezun oldu. Aynı yıl girdiği İstanbul Kültür Üniversitesi  Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programından 2013 yılında "yüksek mimar" ünvanıyla mezun oldu. Güleryüz'ün, kent ve mimarlık üzerine yazdığı çeşitli makaleler mevcuttur. Halen, akademik çalışmalarına ve Doktora eğitimine devam etmektektedir. Profesyonel yaşamına ise  2011'den bu yana kurucu ortak olduğu Merve Güleryüz Mimarlık ve BALVİN YAPI firmalarında devam etmektedir.   

 

RESEARCHES AND PUBLISHED PAPERS/ Yayınlanmış Makaleler

Dostoğlu, N. & Güleryüz Çohadar, M. (2020). ‘’Re-Viewing Refugee Spaces: The Case of Mardin, Turkey’’.  EAAE-ARCC International Conference & 2nd VIBRArch, Valencia-Spain. ISBN: 978-84-9048-982-6 

Güleryüz Çohadar, M. & Dostoğlu, N. (2018).“New Lifestyle: Eco-Villages and Their Sustainability Problems” IAPS 25th Conference, Rome. 

 

Güleryüz, M. 2013. Bir Ütopya Hareketi Olarak Eko-köyler: Türkiye Örnekleri Üzerine Bir İnceleme, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,  İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.   

 

Güleryüz, M. ve Dostoğlu, N. 2011. “Yüksek Binalar ve Sürdürülebilir Mimarlık: Çelişkiler, Beklentiler”, Yapı Dergisi, sayı:368 (Temmuz), s. 72-76.


Güleryüz, M. ve Dostoğlu, N. 2011. “Yapıların Strüktürel Sisteminde Malzeme Seçiminin Sürdürülebilir Tasarım Bağlamında Değerlendirilmesi”, Küçükdoğu, M. Ş. (yay. haz.), Mimarlıkta Taşıyıcı Sistemler Sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, 24-26 Kasım 2011, s. 151-159.


Güleryüz, M. 2011. “Mimarlık Eğitiminde Enformellik: Macaristan, Pecs Kentinde Deneysel Bir Çalıştay”, Ulusal Sempozyum: Mimarî Tasarım Eğitimi : "Bütünleşme 2": Sempozyumu, 20-21 Ekim 2011 YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, İstanbul.

 

Güleryüz, M. ve Dostoğlu, N. 2013. "Bir Protesto Hareketi Olarak Eko-köyler", Güney Mimarlık Dergisi, Adana Mimarlar Odası. 

 

Güleryüz, M. 2014. "Bir Köyü Yeniden Canlandırma Hayali: Marmariç Deneyimi, Mimarlık Dergisi,  Sayı: 380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murat Ertuğ YILMAZ / Manager- Yönetici 

 

EN: Born in Düzce (1981). Graduate of Galatasaray Lycée and Marmara University Department of Cinema-Television (2009). Master degree from MBA in Beykent University (2012). Continuing his professional work as a partner of  Balvin Construction and Merve Güleryüz Architects since 2011.

 

TR: 1981 yılında Düzce'de doğdu. Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi, Sinema Televizyon bölümünden 2009' da mezun oldu. 2012 yılında Beykent Üniversitesinde (MBA) İşletme Yüksek Lisans programından mezun oldu. Profesyonel yaşamına kurucu ortak olduğu  BALVİN YAPI firmasında devam etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emlak sektörünün deneyimli ve güvenilir isimleri tarafından kurulan BALVİN YAPI. Sektöre yeni bir nefes olma ve yenilikçi bir yön verme vizyonu ile yola çıkmıştır.  İnşaat sektöründe etik olmayan davranışlara ve pazarlama yöntemlerine karşı olan BALVİN YAPI, fiyat ve bina sağlamlığı gibi konularda şeffaf bir politika sergilemektedir. 

BALVİN YAPI, metropellerdeki çevresel, sosyal ve ekonomik sorunların çözümünü arayan konut projeleri oluşturmaktadır. İnsan için tasarım'' ilkesini gözeterek sürdürülebilir ve yaşanabilir mekanlar tasarlamaktadır. Genç ve dinamik tasarım ekibiyle özgün mimari fikirlerin geliştirilmesine ve gerçekleşmesine yardımcı olmaktadır. Herkesin kaliteli ve sağlıklı bir yaşamı hakketiğini düşünen BALVİN YAPI, uygun fiyatlı  projelerden, lüks konutlara kadar bir çok alanda yüksek kalite standartlarını gözeten, modern ve geleceğe ışık tutan projeler üretmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekip 

 

 

 

 

 

Mina Müge GÜLERYÜZ / Interior Designer-İç Mimar 

 

EN: Born in İstanbul (1992). Graduate of Okan University Department of  Interıor Design & Environmental Design (2016). Have work experience in the construction of İstanbul Airport Project- İGA. Continuing her professional work as an architect of  Balvin Construction and Merve Güleryüz Architects since 2018.

 

TR: 1992 yılında İstanbul'da doğdu. 2016 yılında Okan Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun oldu. İGA 3. İstanbul Havalimanı projesi inşaatında profesyonel olarak görev aldı. Profesyonel yaşamına mimar olarak, 2018'den bu yana Merve Güleryüz Mimarlık ve BALVİN YAPI firmalarında devam etmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_5220_Original.jpg
IMG_8795.jpg
bottom of page